Copyright 2022 - Сайт за безплатни обяви Вехтошарник

Описание

Купуваме Бизнес Фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.

Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние сме Вашето РЕШЕНИЕ.

ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.

След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.

Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.

Поради желанието ни да бъдем максимално гъвкави в предоставянето на качествени юридически услуги,Правна Кантора България има няколко адвокатски офиса, находящи се в гр.София, гр.Пловдив, гр.Варна,гр.Бургас,гр.Димитровград,гр.Хасково,гр. Стара Загора, гр.Пазарджик-за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.

Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.

Контакти
За да получите бързо и качествено обслужване, не се колебайте да се свържете с нас на следните телефони, за да уговорим удобен ден и час за среща:GSM: 0892918797
http://businessbg.ovo.bg/
Отлично

За контакти

Правна Кантора България
0892918797
4000
За фирми от всички региони на България.
Изпращане на е-мейл
Уеб страница:: businessbg.ovo.bg/
Продажба на фирми

Сайт за безплатни обяви

 

f t g